Synthos Raport roczny 2013

LIST PREZESA ZARZĄDU

Niniejszy raport przedstawia dokonania i wyniki finansowe Grupy Kapitałowej SYNTHOS S.A. w 2013 roku. W opinii Zarządu zarówno rezultaty działalności gospodarczej, jak i szereg realizowanych projektów, które będą miały istotne znaczenie dla dalszego rozwoju...

OSIĄGNIĘCIA

SYNTHOS S.A. rozpoczął inwestycję budowy linii produkcyjnej zaawansowanych technologicznie kauczuków typu SSBR.

czytaj więcej
Nowy produkt: Osakryl® AW24 to spoiwo akrylowe przeznaczone do powłok dekoracyjno-ochronnych.

czytaj więcej
SYNTHOS S.A. zdobył główną nagrodę w Polish Chemical Awards 2013 w kategorii Lider Innowacji Roku.

czytaj więcej

STRATEGIE

Wzmocnienie pozycji lidera w produkcji kauczuku syntetycznego, polistyrenu i dyspersji.
czytaj więcej
Poszerzenie oferty o nowe gatunki specjalnego kauczuku, stosowanego w oponach o podwyższonych parametrach użytkowych.
czytaj więcej
Zabezpieczenie dostaw surowców poprzez projekty bio-petrochemiczne.

czytaj więcej

KLUCZOWE WYNIKI W 2013 r.

Revenues: PLN 6.206.544 (+8%)
Revenues: PLN 6.206.544 (+8%)
Revenues: PLN 6.206.544 (+8%)
  • Przychody ze sprzedaży: 6.206.544 zł (+8%)
  • EBITDA: 932.081 zł (+10%)
  • EBIT: 776.105 zł (+6%)
  • Zysk netto: 585.214 zł (+4%)
  • Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej: 702.851 zł